Fortrolighedspolitik

Formålet med informationen nedenfor er at orientere dig om, hvordan HYC behandler dine personlige data.

Databehandlers kontaktoplysninger:

Hot Yoga Copenhagen ApS
Badstuestræde 11
1209 København K
CVR-number 39610248

 

Hvilke data indsamler HYC?

HYC indsamler og behandler nødvendige personlige oplysninger om dig. De personlige data, som

  • indsamler afhænger af konteksten af din interaktion med os. Nogle personlige oplysninger er obligatoriske til oprettelse og administration af dit medlemsskab med os, og kræver som sådan ikke udtrykkeligt samtykke.

HYC indsamler og behandler de følgende personlige oplysninger om dig uden dit særskilte samtykke. Dette betyder, at du ikke kan oprette eller vedligeholde et medlemskab hos HYC uden at give os disse personlige oplysninger:

Informationen som du giver os, når du registrerer dig hos HYC, og når du opdaterer din profil (fulde navn, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger).

Data om din besøgshistorik i studiet og data angående dine yderligere muligheder hos HYC.

Indholdet i korrespondance og sagsbehandling mellem dig og HYCs ansatte vedrørende dit medlemskab hos HYC.

HYC indsamler og behandler yderligere de følgende personlige oplysninger, forudsat at du har givet os dit særskilte samtykke hertil:

  • Information om nyheder og marketingrelaterede e-mails fra os, som du åbner og hvordan du klikker på dem
  • Information om måden du anvender digitale kanaler, inklusiv de sider du besøger, og hvordan du navigerer hjemmesiden og vores HYC-app

 

Hvad bruger HYC dine personlige oplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab og til at tilbyde dig den bedste oplevelse, som studiet kan tilbyde. Vi anvender dine data, når vores medlemskabssystem er påkrævet for at genkende dig som medlem af vores studier, eller for at sikre, at du kan få et nemt og tydeligt overblik over din træningshistorik.

Vi anvender desuden dine data til profilering for at få viden om vores medlemmers servicekrav. På denne måde kan vi skræddersy det til dig – og derved sikre dig, at du får relevante tilbud og informationer, der er tilpasset dig og dine interesser.

 

Hvem oentliggør HYC dine personlige oplysninger til?

HYC offentliggør ikke dine personlige oplysninger til andre databehandlere med mindre du eksplicit giver samtykke til dette, eller det er for at fuldføre aftalen, som er indgået mellem dig og HYC. HYC er juridisk forpligtet til dette, hvis der er tale om væsentlige sociale interesser. Offentliggørelse finder normalt sted til myndigheder, regnskabsfirmaer, advokatfirmaer, banke eller forsikringsselskaber. Dette kan for eksempel være i forbindelse med en inkassosag. HYC bruger også en række tredjeparter, der lagrer og behandler data på vegne af HYC. Disse databehandlere har ikke ret til at bruge dine personlige oplysninger til deres egne formål. Vi bruger overvejende dataprocessorer inden for EU/EEA. I tilfælde af at vi anvender dataprocessorer beliggende i andre lande, sker dette kun, hvis disse dataansvarlige overholder EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger (GDPR).

Sikkerhed

Vi har taget tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre at dine personlige oplysninger fejltageligt eller ulovligt slettes, offentliggøres, mistes, reduceres eller videregives til uautoriserede parter, misbruges eller på anden måde behandles i strid med lovgivningen.

Kun du og kontraktansatte ved HYC har adgang til dine personlige oplysninger, og sidstnævnte kun i det omfang, som deres jobfunktion kræver det.

Dine data gemmes i krypteret form, hvor det er muligt og passende, og HYC (og vores databehandlere) udveksler kun dine data på sikre, krypterede dataforbindelser.

 

Dine rettigheder

I henhold til den almindelige databeskyttelsesforordning har du adskillige rettigheder med hensyn til vores behandling af data om dig.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte HYC-medlemsskabsservicen på info@hotyogacph.dk.

 

Rettigheden til adgang til data

Du har ret til adgang til informationen, som vi behandler om dig, samt til en række yderligere data.

 

Retten til berettigelse

Du har ret til at få rettet forkert data om dig selv. Retten til sletning. Under ekstraordinære omstændigheder har du ret til at få oplysninger om dig selv slettet inden standarddato for sletning.

 

Retten til at begrænse behandling

Under særlige omstændigheder har du ret til at begrænse behandlingen af dine personlige data. Hvis du har ret til at begrænse behandlingen, er det i fremtiden kun tilladt for os at behandle data – undtagen til opbevaring – med dit samtykke eller for at konstatere, påberåbe eller forsvare juridiske krav eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Retten til at gøre indsigelse

Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personlige oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine data med henblik på direkte markedsføring.

 

Retten til dataportabilitet

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine personlige data i et struktureret, standard- og maskinlæsbart format og til at overføre disse personlige data fra en databehandler til en anden uden hindring.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at tilbagetrække det samtykke, som du allerede har givet.

 

Retten til at klage

Hvis du mener, at HYC har overtrådt gældende regler for beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine data, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf: 33 19 32 00 eller sende en e-mail til dt@datatilsynet.dk.